2. Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Yên Lào

Xí nghiệp thông tin tín hiệu điện Yên Lào, có nhiệm vụ chính là quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt về viễn thông, tín hiệu, điện
2. Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Yên Lào

Xí nghiệp thông tin tín hiệu điện Yên Lào,

-  Phạm vi hoạt động:  thuộc đại bàn các tỉnh Yên Bái và Lao Cai (từ ga Văn Phú đến ga Lao Cai);

-  Nhiệm vụ chính là quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt về viễn thông tín hiệu, điện phục vụ chỉ huy chạy tàu và điều hành sản xuất kinh doanh của các đơn vị ngành đường sắt;

-  Xây lắp, triển khai các dự án về viễn thông, tín hiệu, điều khiển trong giao thông;

-  Xây lắp đường dây và trạm biến áp;

- Kinh doanh dịch vụ khác.     

       Địa chỉ: 199 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, TP Yên Bái;

       Số điện thoại: (+84)29 3862 181/ext 2147;

       Số fax : (+84)29 3862 181/ext 2148;   Email: xnyl@hastec.vn

 Số tài khoản: 870 220 100 1441

Mở tại: Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Yên Bái

Đăng ký kinh doanh số:  0100769649-009 (Chi tiết)

Giám đốc xí nghiệp: Cử nhân Nguyễn Ngọc Hải;   Mobiphone    0913085716

                    Giám đốc xí nghiệp thông tin tín hiệu điện Yên Lào

           Phó giám đốc Xí nghiệp: KS. Đỗ Anh Sơn;    Mobiphone: 091 269 1299.

Tác giả bài viết: HCTH

Nguồn tin: HASITEC