Khảo sát thiết kế mạng viễn thông, truyền số liệu và Hội nghị truyền hình

Khảo sát thiết kế mạng viễn thông, truyền số liệu và Hội nghị truyền hình
Khảo sát thiết kế mạng viễn thông, truyền số liệu và Hội nghị truyền hình thuộc dự án Hiện đại hóa TTTH Hà Nội - Vinh/Giai đoạn II

Theo hợp đồng EPC số VNR-ST-05 của VNR với liên danh nhà thầu Alstom Tranport - Haitec, công ty đang gấp rút triển khai việc Khảo sát thiết kế và chuẩn bị các điều kiện thi công bước I của mạng viễn thông, truyền số liệu, hội nghị truyền hình (HNTH) đa điểm, thuộc dự án Hiện đại hóa TTTH Hà Nội - Vinh/Giai đoạn II. Ngoài ra để chuẩn bị tốt các điều kiện cũng như đảm bảo tiến độ các hạng mục xây lắp thuộc công trình này, công ty đã tiến hành kiểm tra các tham số kỹ thuật tuyến truyền dẫn quang Hà Nội - Thanh Hóa - Vinh, phối hợp với đối tác rà soát, hiệu chỉnh lại các khai báo về cấu trúc mạng lõi (Backbone), mạng truy cập (Access), tại 36 trạm trên toàn tuyến.

Dự kiến một phần của mạng điện thoại HNTH đa điểm Hà Nội - Vinh, với hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình chuyên nghiệp, tiên tiến nhất của tập đoàn Polycom (USA) sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng 9/2010 trên tuyến này. Đây là đầu tên công trình đăng ký của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh công ty lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ Đường sắt Việt nam (ĐSVN), chào mừng quốc khánh 2/9 và đại lễ 1000 năm Thăng Long. Công trình được sớm đưa vào sử dụng thể hiện sự quyết tâm, cố gắng cao nhất của nhà thầu Haitec trong việc triển khai dự án, mặt  khác góp một phần không nhỏ vào hiệu quả chỉ đạo, điều hành toàn diện của ĐSVN với các đơn vị trên tuyến, thiết thực hưởng ứng chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành đề ra trong quản lý, điều hành.

Tác giả bài viết: QTM